Aktionsgruppen vänstersinnade konstnärer och -kulturarbetare (Vatak) är en öppen verksamhetsgrupp som består av konstnärer ur olika branscher, konststuderanden samt vänsterorienterade personer verksamma inom kulturbranschen. Vi litar på att den vänstersinnade konsten kan vara en nyckel till vänsterrörelsens förnyelse. Vi i Vatak är vänster i begreppets breda bemärkelse. Vår strävan är att åstadkomma nya politiska motioner och synpunkter till den rådande politiska debatten, samt att förutse den samhälleliga debatten.

Verksamhetsgruppen fungerar som ett löst nätverk där du kan vara verksam i mån av möjlighet och motivation.  Verksamhetsformen utformas på initiativ av de aktiva inom gruppen. Du får information om Vatak-verksamheten per e-post, efter att du anslutit dig till Vataks e-postlista. E-brevet är ämnad för dem som är genuint intresserade av verksamheten och ett enkelt sätt för dig att vara medlem i verksamhetsgruppen. Utöver nyhetsbrevet finns också en allmän diskussionslista.

Skicka din e-post adress till gruppens informatör Jan Liesaho (liesaho(at)gmail.com) så får du nyhetsbrevet, och blir samtidigt medlem av aktionsgruppen.

(Översättning från finska till svenska av Jenny Österman)